ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಗಳು

  1. (ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ)ಸನ್ನಿವೇಶ,ಘಟನೆ,ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ನಡಾವಳಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ