ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗು

  1. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ