ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯ

  1. ನಿದ್ರೆಯ ಅವಧಿ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ