ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿದ್ರೆಯ ಅವಧಿ

  1. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ