ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿತ್ಯತ್ವ

  1. ನೆಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ