ನಿಚ್ಚಳವಾದುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಚ್ಚಳವಾದುದು

  1. ಬೆತ್ತಲೆ,ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದುದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ