ನನ್ನಿಯಲ್ಲದುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನನ್ನಿಯಲ್ಲದುದು

  1. ಅಸತ್ಯ,ಸುಳ್ಳು,ಸಟೆ,ಮಿಥ್ಯೆ,ಅನೃತ
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ