ಸುಳ್ಳು

 1. ನನಸಲ್ಲದ,ಅನಿಸಿಕೆಯ, ‌ಅನೃತ
  ________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳ್ಳು

 1. ________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳ್ಳು

 1. ಸುಳ್ಳಾಡು; ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು; ಸುಳ್ಳ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳ್ಳು

 1. ತೊಂದರೆ ಕೊಡದ ಸುಳ್ಳು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳ್ಳು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳ್ಳು

 1. ಸುಳ್ಳಾಡು; ಸುಳ್ಳುಹೇಳು; ಸುಳ್ಳುಗಾರ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳ್ಳು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳ್ಳು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸುಳ್ಳು&oldid=666105" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ