ನಡಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆ

  1. ನಿಲ್ಲಿಸು,ಚಲಿಸದಂತೆ ಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: