ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಂಬು

 1. ವಿಶ್ವಾಸವಿಡು,ನೆಚ್ಚು,ಭರವಸೆಯಿಡು,ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದು
  ಅವನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಬೇಡ ; ನಂಬುಗೆ; ನಂಬಿಕೆ ;ನಂಬಿಕೆಯಿಡು
  ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಂಬು

 1. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಂಬು

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಂಬು

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಂಬು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಂಬು

 1. ಆಧರಿಸು,ಆಶ್ರಯಿಸು,ನೆಮ್ಮು
  _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನಂಬು&oldid=532391" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ