ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭರವಸೆಯಿಡು

  1. ನಂಬು,ವಿಶ್ವಾಸವಿಡು,ನೆಚ್ಚು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ