ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದುರ್ದೆಸೆ

  1. ಪಾಡು,ಅವಸ್ಥೆ,ಗತಿ,ದಶೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ