ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಿಗಂಬರ ಸನ್ಯಾಸಿ

  1. ನಗ್ನ,ಜೈನ ಭಿಕ್ಷು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ