ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಡ್ಡ

 1. ಮಡೆಯ,ಶತಮೂರ್ಖ,ಪೆದ್ದ,ಮೊಂಡ,ಹಟಮಾರಿ, ಮಂದ ಮತಿ,ಪಾಮರ, ಗಾವಿಲ,ಮರುಳ
  ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಡ್ಡ

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಡ್ಡ

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಡ್ಡ

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಡ್ಡ

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಡ್ಡ

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಡ್ಡ

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಡ್ಡ

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಡ್ಡ

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಡ್ಡ

 1. ಅವನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದ ದಡ್ಡ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಡ್ಡ

 1. ಆತ ದಡ್ಡರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ; ದಡ್ಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ದಡ್ಡ&oldid=671399" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ