ಹಟಮಾರಿ

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಟಮಾರಿ

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಟಮಾರಿ

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಟಮಾರಿ

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಟಮಾರಿ

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಟಮಾರಿ

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಟಮಾರಿ

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಟಮಾರಿ

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹಟಮಾರಿ&oldid=532677" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ