ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತ್ಯಜಿಸುವುದು

  1. (ಉದ್ಯಮವನ್ನು)ಕೈಬಿಡುವುದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ