ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೈಬಿಡುವುದು

  1. (ಉದ್ಯಮವನ್ನು)ತ್ಯಜಿಸುವುದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ