ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಳು ಮೈಕಟ್ಟಿನ

  1. (ವ್ಯಕ್ತಿ)ಲಘು ಮೈಕಟ್ಟಿನ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ