ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲಘು ಮೈಕಟ್ಟಿನ

  1. (ಆಕರ್ಷಕವಾದ)ತೆಳು ಮೈಕಟ್ಟಿನ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ