ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರಪು

  1. ಆವರಣವಿಲ್ಲದ,ಬಯಲು,ತಡೆಗಟ್ಟಿಲ್ಲದ,ಎಲ್ಲೆಕಟ್ಟು ಹಾಕದ ಪ್ರದೇಶ,ಬಯಲು ಜಾಗ
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರಪು

  1. ಎರಡು ಮನೆಗಳ ನಡುವೆ ತೆರಪು ಎಶ್ಟಿದೆ?

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರಪು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರಪು

  1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರಪು

  1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರಪು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತೆರಪು&oldid=532530" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ