ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ

  1. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ,ಚನ್ನಾಗಿರುವ
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. magnificent, en: magnificent
  2. prime, en:prime