ತಿಳಿವಿಗ

  1. ಅರಿವಿಗ,ಕಿತ್ತಡಿ
    _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿಳಿವಿಗ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿಳಿವಿಗ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿಳಿವಿಗ

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿಳಿವಿಗ

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತಿಳಿವಿಗ&oldid=385723" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ