ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿರುಗುವಿಕೆ

  1. ಭ್ರಮಣ,ಸುತ್ತುವಿಕೆ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ