ತಿರಸ್ಕಾರ ಯೋಗ್ಯ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿರಸ್ಕಾರ ಯೋಗ್ಯ

  1. ನಿಂದ್ಯ,ಹೇಯ,ನೀಚ,ಕ್ಷುದ್ರ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ