ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿಕ್ಕಲಿನ

  1. ಐಲುಪೈಲಾದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ