ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾತ್ಪರ್ಯ

  1. ಭಾವ,ಅಭಿಪ್ರಾಯ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ