ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ

  1. ವಿರಾಮ,ಬಿಡುವು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ