ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ

  1. ತಲೆಯ,ಶಿರಪ್ರಾಯವಾದ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ