ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಪ್ಪೊಪ್ಪು

  1. ಒಪ್ಪು
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ