ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಾಜಿಹೂವು

  1. ಜಾತಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: