ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚೆಂಡುಹಿಡಿ

  1. (ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ)ತಡೆ,ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ