ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು

  1. (ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ) ಚೆಂಡುಹಿಡಿ,ತಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ