ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಾಂದ್ರಮಾನ

  1. ಚಂದ್ರನ,ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ