ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೋಟು

  1. ಕಲಾಪತ್ತು,ಸರಿಗೆ,ಲಾಡಿ,ಕಲಾಬತ್ತು
    ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೋಟು

  1. ಬಟ್ಟೆಯ ಗೋಟು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೋಟು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೋಟು

  1. ಗೋಟಡಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೋಟು

  1. ಗೋಟಡಿಕೆ; ಗೋಟುಹೋಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೋಟು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಗೋಟು&oldid=532561" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ