ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುದ್ದುಮುರಿಗೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ