ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುದುಮುರಿಗೆ

  1. ಗುದ್ದಾಟ,ಹೊಡೆದಾಟ
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ