ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುದುಮರಿಗೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ