ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುದಮುರಿಗೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ