ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಟ್ಟು

 1. ಕತ್ತಲು,ಅಂಧಕಾರ
 2. ರಾತ್ರಿ,ಇರುಳು
 3. ಗೂಢ
 4. ಅಜ್ಞಾನ
  ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಟ್ಟು

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಟ್ಟು

 1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಟ್ಟು

 1. ಗುಟ್ಟು ಬಯಲಾಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಟ್ಟು

 1. ಗುಟ್ಟುಮಾಡು, ಗುಟ್ಟು ಮಾತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಟ್ಟು

 1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಗುಟ್ಟು&oldid=597649" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ