ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಟ್ಟು

 1. ಕತ್ತಲು,ಅಂಧಕಾರ
 2. ರಾತ್ರಿ,ಇರುಳು
 3. ಗೂಢ
 4. ಅಜ್ಞಾನ
  ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಟ್ಟು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಟ್ಟು

 1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಟ್ಟು

 1. ಗುಟ್ಟು ಬಯಲಾಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಟ್ಟು

 1. ಗುಟ್ಟುಮಾಡು, ಗುಟ್ಟು ಮಾತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಟ್ಟು

 1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಗುಟ್ಟು&oldid=597649" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ