ಗಾಯದ ಕೆಂಪು ಗುರುತು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾಯದ ಕೆಂಪು ಗುರುತು

  1. (ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದಾದ)ಬರೆ,ಬಾಸುಂಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ