ಗಡ್ಡೆ

 1. ಕಂದ
  __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡ್ಡೆ

 1. ಗೆಣಸಿನ ಗಡ್ಡೆ
 2. ಗೆಡ್ಡೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡ್ಡೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡ್ಡೆ

 1. ಗಡ್ಡೆಕಟ್ಟು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡ್ಡೆ

 1. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ; ಗಡ್ಡೆಕಟ್ಟು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡ್ಡೆ

 1. ಮರದ ಗಡ್ಡೆ ; ಗಡ್ಡೆಕಟ್ಟು; ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆ
 2. ಗಂಟೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡ್ಡೆ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡ್ಡೆ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡ್ಡೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡ್ಡೆ

 1. ತಾವರೆಗಡ್ಡೆ ; ಗೆಣಸಿನ ಗಡ್ಡೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡ್ಡೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಗಡ್ಡೆ&oldid=654363" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ