ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳು

  1. ಬೇಡು,ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು,ಮನವಿ ಮಾಡು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ