ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು

  1. ಬೇಡಿಕೊ,ಕೋರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ