ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸು

  1. _________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ