ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಚ್ಚೇರಿಸು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ