ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೃಶಗೊಳಿಸು

  1. ಕೀಸು,ತೆಳುವು ಮಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ