ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೇಳುವಂತೆ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೇಳುವಂತೆ ಮಾಡು

  1. ನಿಲ್ಲಿಸು,ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: