ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುರುಚಲು ಗಿಡ

  1. ಪೊದರು,ಹೊದರು,ಪೊದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ