ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಕ್ಕರಿಸು

  1. ಈ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಕ್ಕರಿಸು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ