ಕಾವು

  1. ಕಾವು ಮತ್ತು ಅದು ಇತರ ಕಸುವುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿಮೆಯನ್ನು ಕಾವರಿಮೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
    ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾವು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾವು

  1. ಸಿಟ್ಟು,ಮುನಿಸು,ಮುನಿಪು,ಸೀತರು,ಕಾತಿ,ಕಿನಿಸು,ಕಾಯ್ಪು,ಮೊರಹು,ಕತಿ,ಮುಳಿಸು,ಕನಲ್ಕೆ
    ಬೆಂಕಿಯ ಕಾವು ದೂರದವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾವು

  1. ಕೊಡೆಯ ಕಾವು ; ಕತ್ತಿಯ ಕಾವು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾವು

  1. ಕೊಡಲಿಯ ಕಾವು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾವು

  1. ತಾವರೆಯ ಕಾವು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾವು

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಾವು&oldid=532263" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ